Emaus-slajd01 Emaus-slajd02 Emaus-slajd03 Emaus-slajd04
Dla przewoźnika

Emaus Logistics oferuje firmom przewozowym, posiadającym własny tabor, stałą współpracę na podstawie umowy w zakresie przewozów krajowych oraz międzynarodowych.

Obsługiwane kierunki:

Podejmiemy stałą współpracę z przewoźnikami zainteresowanymi obsługą kierunków takich jak: Czechy, Słowacja, Węgry, Włochy, Niemcy, Holandia.

Wymagania wobec Przewoźnika:

  • Podstawienie do dyspozycji spedytora pojazdów sprawnych technicznie.
  • Posiadanie ważnego ubezpieczenia OCP – międzynarodowego lub krajowego do 150 000 USD.
  • Posiadanie ważnej licencji na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu rzeczy
  • lub krajowego transportu drogowego rzeczy.
  • Wyposażenie pojazdu w wymagane zleceniem lub określone w umowie niezbędne narzędzia i środki służące do zabezpiecznia powierzonego do przewozu ładunku.
  • Wyposażenie kierowcy w telefon komórkowy w celu umożliwienia stałego kontaktu.
  • Zapoznanie się naszymi warunkami zlecenia transportowego oraz przekazania kierowcy szczegółowych instrukcji zawartych w zleceniu.
  • Zagwarantowanie terminowego rozliczenia sie z dokumentacji towarzyszącej przesyłce.
  • W przypadku uszkodzenia towaru  -  udział w czynnościach majacych na celu zmniejszenie rozmiaru szkody
  • i uzyskania odszkodowania za uszkodzony ładunek.

Razem w drodze do celu...

klienci